RecordingRoom presenteert  Welkom Wat Locatie Contact Opname! De Mix Masteren Achteraf Apparatuur Hardware Software Mics & Instr Verder Doorlooptijd Links C-Console

Masteren

Over het begrip masteren is er wel eens wat onduidelijkheid. Het betreft in elk geval het vastleggen op CD of op een andere geluidsdrager. Dientengevolge ditheren naar 16bits kwaliteit, nummers, volgorde, markers, pauzes, PQ codes, ISRC codes enz. Automatisch komen daarbij de overgangen van het ene naar het andere nummer kijken. En de onderlinge kleurverhoudingen. 
Daardoor wordt masteren ook wel eens breed gezien. Afstand nemen van het opname- en mixproces en na enige tijd de eindmix nog eens goed onder de loep nemen en eventueel wat bijschaven, bijkleuren, dynamiek optimaliseren, gelijkwaardige volumes of wat dan ook. Dat alles in het kader van het gehele beeld van de CD. 
Strikt genomen is dit een pre-master.

Ook worden eindmixen wel eens door andere, frisse onbevooroordeelde, onafhankelijke oren ge-pre-mastered. Voor producties die verder gaan dan een demo is het in elk geval niet onverstandig om tussen het mixen en masteren een zekere rusttijd te nemen. Bij intensieve projecten kan dat zo een aantal weken zijn. Afstand te nemen en de oren en geest even terug op aarde te brengen om het geheel weer fris te kunnen beluisteren en beoordelen. 

Onder
remasteren verstaat men veelal het (hernieuwd) oppoetsen, aanpassen en optimaliseren van bestaande opnames. 
Afhankelijk van de doelstelling vindt dit onafhankelijk per nummer plaats. Als er sprake is van een CD met meerdere nummers wordt de plaats, kleur en dynamiek van ieder nummer in het licht geplaatst van de gehele productie.

Of het alleen gaat om het geluid wat goed op CD moet komen, of dat er uitgebreid wordt geluisterd, aangepast en vergeleken. Bij het masteren ontstaat hoe dan ook het eindproduct.

 

   

  Design RecordingRoom @ 2007